Casa Consistorial Navarcles

Detalls del projecte

Ubicació: ND
Any: 2017
Superfície: ND
Estat: Construït
Tipologia: Terciari
Categoría: Consultoría i model de negoci sostenible

Certificacions

Objectius de desenvolupament sostenible

Estratègies implementades

   

Anàlisi energètic i estudi de les amortitzacions econòmiques de l’edifici

Objectiu: estudiar les possibles intervencions per reduir la demanda energètica en els pròxims anys las posibles intervenciones en aras de reducir la demanda energética en los próximos años

Casa consistorial de l’ajuntament de Navarcles (Barcelona) on es fa un estudi de millores de sistemes i envoltant per ajudar a prendre decisions de les estratègies de reforma energètica que es realitzaran a l’edifici.

Les solucions milloren el confort de l’usuari amb solucions òptimes en termes de qualitat i preu. Es demostra mitjançant càlculs i simulacions la potencialitat de reduir el consum energètic en un 70%, tot i amb les dificultats de tractar-se d’un edifici protegit per patrimoni.

Dades a ressaltar:
– Es realitza una simulació energètica de l’estat actual del projecte i s’aconsegueix determinar estratègies passives i actives per millorar la seva eficiència energètica sense afectar la seva façana com ara:

  • Particions interiors per evitar pèrdues energètiques per fluxos grans d’aire.
  • Canviar finestres per unes més estanques i amb millors prestacions.
  • Aïllament tèrmic per l’interior de l’edifici.
  • Proteccions solars
  • Canvi de la il·luminació
  • Producció d’energia amb fotovoltaica

– Es determina l’eficàcia i viabilitat de cadascuna de les propostes.