Habitatges al carrer Pau Claris

Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2004
Superfície: 9.113,78 m² edificació / 1.700 m² espai comercial / 1.700 m² espai públic.
Pressupost: 2.548.661,25€
Estat: Construït
Tipologia: Habitatges
Fotografia:Germo Dreiling, Emilio Rodríguez

Més informació

Projecte pilot segello d’avaluació VERDA.

Situación

Informació general

Hem entès l’edifici com el marc a on la gent no només pot viure sinó també conviure.

Es per això que hem volgut dotar-lo d’unes zones comuns de relació a on els inquilins es poguessin relacionar els uns amb els altres.

Interiors

Els vestíbuls d’accés no són només el preàmbul de cada habitatge sinó un gran espai de llum i centre bioclimàtic generador d’un microclima que aporta a cada un dels habitatges una qualitat i confort de l’aire interior. La planta coberta es el marc d’activitat d’oci comunitari, es planteja un solàrium, una piscina i un espai verd, possible a partir d’una coberta d’aljub, dipòsit d’aigua de la pluja, substrat de la vegetació sense necessitat de manteniment, així com d’aïllant de les problemàtiques temperatures dels habitatges sota coberta. A la coberta es col·loquen col·lectors solars tèrmics que alimenten el consum d’aigua calenta de cada habitatge i un recolzament a la calefacció.

Exteriors

Els habitatges (d’un, dos, tres dormitoris). En tots ells es treballa amb espais delimitats per fusteria i connectats els uns i els altres amb portes corredisses. Hi proposem un tot unificat entre cuina, sala d’estar i menjador, per aconseguir connexions visuals i funcionals entre els diferents àmbits. La façana té la voluntat de recuperar les textures de l’Eixample, sense renunciar als nous processos contemporanis. Uns panells industrialitzats de formigó amb diferents retardants de forjat, que fan possible relleus i colors diversos, recupera els esgrafiats característics de moltes façanes de Barcelona.

El parc públic, és la cessió de la coberta d’una nau industrial tèxtil, considerada d’interès artístic. Es conserva des de l’exterior el interessant impacte de les grans voltes catalanes de la nau i es projecta un itinerari entre les voltes així com diversos espais de repòs. L’accés de l’espai públic és des del nou edifici.