Programa Altener de la Comissió Europea

Estudi d’estalvi energètic des del projecte. Aplicació a dos projectes d’habitatge.

Detalls del projecte

Anys: 1999-2001
Rol de l’estudi: “Programa Altener” de la Comissió Europea 1999-2001 per a un estudi extrapolable en la incorporació de sistemes passius i actius d’estalvi energètic en nuclis urbans.
Categoria: Innovació aplicada, Projectes Europeus

Partners:

Col·laboradors: Equip de treball en el “Programa Altener”: TIRONNE NUNES URBANISMO, LDA amb CEETA, EBO CONSULT amb CENERGÍA, EMMA, PICH-AGUILERA ARQUITECTOS, S.L amb INSTITUT CERDÀ

Projectes d’aplicaciò:

La interacció entre els diferents equips, arquitectes, enginyers, investigadors juntament amb la possibilitat de comptar amb experts en càlculs i simulacions va fer possible que el projecte s’enriquís a mesura que s’anaven incorporant les anàlisis que la recerca desenvolupava.

Habitatge lliure en l’eixample de Barcelona “edifici Pau Claris”. Projecte finalitzat l’any 2004.

L’edifici va considerar principalment els diferents aspectes:

 • Anàlisi la pell de tancament de l’edifici, és a dir façana, coberta i façanes interiors.
 • Sistemes de ventilació natural a través d’un vestíbul/pati central
 • Sistemes estructurals i de construcció.
 • Gestió del consum. Calculo d’estalvi energètic i simulacions tèrmiques.
 • Anàlisi de possibles millores en materials de baix impacte ambiental.
 • Introducció d’elements constructius que afavoreixen el medi ambient.
 • La vegetació com a regulador de la humitat i la temperatura.
 • Ressò-materials
 • Materials reciclats.

Tots els aspectes van ser estudiats des de les seves especificacions tècniques, testatge durant el desenvolupament amb simulacions i costos en relació als costos d’una edificació convencional.

Habitatge social a la ciutat d’Alguazas (Primer premi Europan III). Múrcia. Desenvolupat el projecte bàsic i de construcció, no es va construir.

Els habitatges van considerar els diferents aspectes:

 • Tipologia de l’habitatge: Incorporació de l’essència climàtica del pati en l’habitatge plurifamiliar.
 • Ventilació natural
 • Distribució de les obertures de l’interior dels habitatges per a afavorir les ventilacions creuades.
 • Disseny de les obertures per a controlar i dirigir els guanys o pèrdues tèrmiques, així com reorientar les ventilacions creuades.
 • Gestió del consum. Calculo d’estalvi energètic i simulacions tèrmiques.
 • Introducció d’elements constructius que afavoreixen el medi ambient: coberta aljub (coberta enjardinada que emmagatzema l’aigua de la pluja). Pèrgola (protecció de la radiació a l’estiu).
 • La vegetació com a regulador de la humitat i la temperatura.
 • Plaques solars (per a aigua calenta sanitària).