Project Description

PROGRAMA ALTENER DE LA COMISSIÓ EUROPEA 1999-2001

Estudi d’estalvi energètic des del projecte. Aplicació a dos projectes d’habitatge.

La interacció entre els diferents equips, arquitectes, enginyers, investigadors juntament amb la possibilitat de comptar amb experts en càlculs i simulacions va fer possible que el projecte s’anés enriquint a mesura que s’incorporaven les anàlisis que la investigació desenvolupava.

PROJECTES D’APLICACIÓ

HABITATGE LLIURE A L’EIXAMPLE DE BARCELONA “EDIFICI PAU CLARIS”. Projecte finalitzat l’any 2004.

L’edifici va considerar principalment els diferents aspectes:

 • Anàlisi de la pell del tancament de l’edifici, és a dir, façana, coberta i façanes interiors.
 • Sistemes de ventilació natural a través d’un vestíbul / pati central
 • Sistemes estructurals i de construcció.
 • Gestió del consum. Càlcul d’estalvi energètic i simulacions tèrmiques.
 • Anàlisi de possibles millores en materials de baix impacte ambiental.
 • Introducció d’elements constructius que afavoreixen el medi ambient.
 • La vegetació com a reguladora de la humitat i la temperatura.
 • Eco-materials
 • Materials reciclats.

Tots els aspectes van ser estudiats des de les seves especificacions tècniques, testades durant el desenvolupament amb simulacions i els costos en relació amb els costos d’una edificació convencional.

HABITATGE SOCIAL A LA CIUTAT D’ALGUAZAS (PRIMER PREMI EUROPAN III). MÚRCIA. Desenvolupat el projecte bàsic i de construcció, l’edifici no es va construir.

Els habitatges van considerar els diferents aspectes:

 • Tipologia de l’habitatge: Incorporació de l’essència climàtica del pati en l’habitatge plurifamiliar.
 • Ventilació natural.
 • Distribució de les obertures de l’interior dels habitatges per a afavorir les ventilacions creuades.
 • Disseny de les obertures per controlar i dirigir els guanys o pèrdues tèrmiques, així com reorientar les ventilacions creuades.
 • Gestió del consum. Càlcul d’estalvi energètic i simulacions tèrmiques.
 • Introducció d’elements constructius que afavoreixen el medi ambient: coberta aljub (coberta enjardinada que emmagatzema l’aigua de la pluja). Pèrgola (protecció de la radiació a l’estiu).
 • La vegetació com a reguladora de la humitat i la temperatura.
 • Plaques solars (per a l’aigua calenta sanitària).