Fotografia: Stephane Chalmeau

Habitatges socials de lloguer a Rennes, Francia

El projecte està situat a la zona Sud-oest de Rennes, molt a prop del centre de la ciutat, en una zona de nova expansió, amb un Pla redactat per l’equip d’urbanistes italians Bernardo Secchi i Paola Viganó, pel paisatgista Charles Drad, Gec Ingénierie i Aubépine sarl per les consultes botàniques. El projecte sorgeix doncs d’una interacció entre urbanistes, paisatgistes i biòlegs amb els arquitectes encarregats de l’edificació.

El programa consisteix en la realització d’un “edifici pati” (AGORA). Un dels punts clau del projecte era poder mantenir la continuïtat de la tipologia Agora requerida pel pla aconseguint proposar un edifici relativament esponjat i capaç de respondre a la necessitat de dotar cada habitatge d’un espai exterior assimilable a una terrassa però amb la possibilitat de ús com “jardí d’hiver”. Així, a les cantonades, és on s’han ubicat els nuclis de comunicació vertical, trencant a planta del perímetre. Al voltant de les escales i els ascensors, que discorren al llarg d’un pati vertical continu, s’aglutinen les “loggias“, o terrasses privades, que al seu torn donen accés als habitatges.

El tractament d’aquests espais interiors/exteriors està constituït per:
una pell externa d’alumini ondulat perforat, fix en els espais comuns i corredís en els espais exteriors privats (loggias).
una pell interna corredissa de policarbonat a les terrasses.

La flexibilitat d’aquests espais i la seva relació amb el pati comunitari sobre els que treuen el cap permeten una gestió tèrmica “personalitzada” i un comportament actiu de l’edifici en funció de la situació climàtica exterior.

El projecte té com a principal objectiu el bon comportament bioclimàtic dels habitatges que disminueixin la demanda energètica i assegurin un confort des de la interrelació entre l’entorn i l’arquitectura. Els punts principals de desenvolupament en aquest sentit són:

Millorar l’actitud de l’envoltant de l’edifici per reduir les necessitats de calefacció i el consum d’energia primària no renovable.

Millorar el confort a l’estiu a través l’ús de proteccions solars i l’estudi de la ventilació creuada.

Utilitzar energies renovables a través una pèrgola solar ubicada a coberta.