Innovació ESCOFET, I+D+i en panells esgrafiats

Desenvolupament conceptual i tècnic per al relleu. Reinterpretació i actualització de les tècniques tradicionals de les façanes dels edificis esgrafiats.

Detalls de projecte

Anys: 2008-2010
Rol del estudi: Desenvolupament conceptual i tècnic per al relleu. Reinterpretació i actualització de les tècniques tradicionals de les façanes dels edificis esgrafiats.
Categoría:
Innovació aplicada, Colaboració amb industria

Partners:

L’edifici amb l’aplicació de la proposta està situat a l’Eixample de Barcelona. El vell edifici estava en mal estat i estava planejada la seva demolició És per això que es va considerar projectar un nou edifici que considerés la seva localització, en el centre de l’Eixample, on el seu entorn manté l’estructura urbana original.

El nou edifici alberga un aparthotel. La planta baixa es concep com un espai de comunitat d’acolliment i estada. En les plantes superiors es troben els apartaments petits.

Hi ha un profund treball en aquest projecte per a obtenir el màxim aprofitament dels recursos naturals, així com per a donar a l’edifici un bon comportament bioclimàtic. El projecte impulsa una recerca amb la indústria en la seva façana principal, tant en la fusta com en les plaques de formigó.

La façana proposada tracta de recuperar els motius, relleus i colors de l’Eixample de Barcelona i a més d’això, proporciona una continuïtat en el ritme de la massa i el forat. La possibilitat d’estudiar en profunditat la tecnologia dels esgrafiats industrials va ser l’origen de la proposta de façana. Els motius vegetals, són el que normalment s’utilitzen en les façanes del barri, tenint en compte primer les seves geometries, van ser l’origen de la proposta del projecte, un baix relleu orgànic que intenta mimetitzar-se amb els arbres dels carrers de l’Eixample durant l’hivern.

D’altra banda hi ha un treball d’innovació amb una indústria de l’artesania en fusta tractant de definir enormes vidres amb marcs mixtos de fusta i alumini, que aconsegueixen un confort tèrmic i acústic total. Els grans balcons estan situats en el mateix pla que els panells i també tenen el mateix esgrafiat.