Fotografia: Jordi Pou

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari

La proposta arquitectònica consisteix en la rehabilitació i ampliacions d’obra nova de tres edificis H (antigues casernes de la ciutat de Lleida) per reconvertir-los en grans espais d’usos múltiples.

Es reforça i conserva l’idea dels 6 volums lineals existents, connectats entre ells, de planta diàfana flexible i oberta als canvis d’ús.

Els edificis es formalitzen en un únic edifici mitjançant el cobriment dels patis exteriors existents entre edificis amb uns hivernacles-umbracles modulars extrets directament del món innovador agrícola que ens han permès poder generar un espai tèrmic, generador d’un microclima que recolza, des de sistemes passius de construcció, el confort interior dels edificis. Són aquests patis els vertebradors dels edificis i en certa manera del confort interior. Cada pati es singularitza es del color i la vegetació.

Les cobertes dels edificis també són espai comunitari. En elles existeixen sales de reunions en contacte directe amb jardins que emmagatzemen aigua de pluja i que permeten unes vistes a tota la ciutat de Lleida. L’aigua i les condicions climàtiques de la ciutat de Lleida, on el fred i la boira són protagonistes, han permès l’emmagatzematge i utilització d’aquesta, a partir de la condensació.

Les oficines es van equipant segons les necessitats en el temps. Unes infraestructures bàsiques equipen els espais de treball.

Les façanes exteriors als patis han intentat respectar la fisonomia dels antics edificis, les textures, colors i remats. Unes lames que eviten la radiació solar directa trenquen la configuració original però permeten entendre allò que existia anteriorment.