Reforma Integral Edifici d’Oficines Aura Seguros

Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2016
Superficie: 1.200 m2
Pressupost: 972.000€
Tipología: Terciari, Oficina
Fotografía: Simón Garcia

Més informació

Projecte: PICHARCHITECTS/PICH-AGUILERA

– Primer premi en el concurs Curricular i Oferta.
– Certificació energètica. Qualificació A.
– Projecte desenvolupat des dels criteris d’avaluació VERDA (GBCe).

Situació

Informació general

Es tracta de la reforma integral de l’edifici de la companyia de segurs Aura, situada en el centre urbà de Santa Coloma de Gramenet, en l’àrea metropolitana de Barcelona.

El projecte té com a objectiu reformar integralment l’edifici existent per a actualitzar i revitalitzar la seva visió des del carrer d’una banda, flexibilitzar, optimitzar i modernitzar els espais interiors, així com adequar el conjunt de l’edifici a les actuals necessitats d’accessibilitat.

Tota la reforma es basa principalment a aconseguir espais diàfans, millorar les condicions d’il·luminació, ventilació i confort natural, amb la conseqüent optimització i millora de les instal·lacions, els acabats i la imatge corporativa de la companyia.

Existeixen tres aspectes d’especial esment en el conjunt: la imatge de l’edifici des de la façana principal, que dialoga amb la façana de l’ajuntament; la possibilitat de proporcionar d’un espai exterior, lloc de convivència i descans; finalment la importància de proporcionar llum als espais inferiors des d’una gran claraboia.

Un nou pla de llum, lligat a la façana principal de l’edifici, actua com a tamís de llum de l’exterior, protecció de la intimitat de treball, així com d’element de comunicació de l’empresa. En l’edifici pren especial importància el conjunt de capes que conformen els plans de l’envolupant.

L’arquitectura contemporània cada vegada s’identifica més amb els elements d’envolupant, que responen a múltiples condicionants funcionals, climàtics i de formalització en el context urbà on està situat.