Fotografia: Simón García

Reforma Integral Edifici d’Oficines Aura Assegurances

Es tracta de la reforma integral de l’edifici de la companyia d’assegurances Aura, ubicada al centre urbà de Santa Coloma de Gramenet, a l’àrea metropolitana de Barcelona.

El projecte té com a objectiu reformar integralment l’edifici existent per actualitzar i revitalitzar la seva visió des del carrer per una banda, flexibilitzar, optimitzar i modernitzar els espais interiors, així com adequar el conjunt de l’edifici a les actuals necessitats d’accessibilitat.

Tota la reforma es basa principalment en aconseguir espais diàfans, millorar les condicions d’il·luminació, ventilació i confort natural, amb la conseqüent optimització i millora dels les instal·lacions, els acabats i la imatge corporativa de la companyia.

Hi ha tres aspectes d’especial menció en el conjunt, la imatge de l’edifici des de la façana principal, que dialoga amb la façana de l’ajuntament; la possibilitat de proporcionar d’un espai exterior, lloc de convivència i descans; finalment la importància de proporcionar llum als espais inferiors des d’una gran claraboia.

Un nou pla de llum, lligat a la façana principal de l’edifici, actua com a tamís de llum de l’exterior, protecció de la intimitat de treball, així com d’element de comunicació de l’empresa. A l’edifici pren especial importància el conjunt de capes que conformen els plànols de l’envoltant.

L’arquitectura contemporània cada vegada s’identifica més i més amb els elements de l’envoltant, que responen a múltiples condicionants funcionals, climàtics i de formalització en el context urbà on es troba ubicat.