Fotografia: Adrià Goula

Blocs d’habitatges i projecte d’urbanització a Manresa

La proposta d’edificació i d’ordenació de l’espai urbà es va estructurar a partir del seu entorn i dels múltiples punts de vista amb la ciutat existent.

Podem resumir en tres punts aquesta complexitat:

– La relació amb la ciutat “alta” que dóna un protagonisme a les cobertes. La coberta era una façana més en el conjunt edificat, una “façana horitzontal”, amb la mateixa influència urbana del pla vertical edificat.

– La relació amb el carrer o via d’accés principal (carrer St. Ignasi). El projecte planteja una organització tipològica i de façana amb un ritme i una alineació constant, per tal de aconseguir generar un conjunt que marqui un clar límit urbà.

– La relació amb el carrer més domèstic (carrer Montserrat), on es planteja una edificació que interpreta el teixit preexistent amb las seves irregularitats, en el seu parcel·lari menut.

Amb l’ordenació proposada es pretén generar uns espais lliures per vianants, però al mateix temps que siguin espais de relació dels diferents edificis. Tots els vestíbuls d’accés als habitatges es troben en el carrer Montserrat.

Tot el projecte d’edificació s’ha plantejat en termes de sostenibilitat i industrialització.

La façana i la coberta del projecte es tracten com sistemes que aporten protecció i inèrcia cap a l’interior. L’edifici contempla una agrupació de forats i una disposició de lames, que generen un matalàs i un flux climàtic. Es van estudiar en projecte les orientacions i disposicions els patis per aconseguir que totes les tipologies tinguessin ventilació creuada.

Es van plantejar panells industrialitzats de formigó, amb colors, amb la conseqüent velocitat de muntatge i fabricació, així com millora en la seguretat d’obra , optimització de recursos i energia.

Finalitzada la obra es va aconseguir monitoritzar el comportament de l’edifici i la reacció dels usuaris amb les dades obtingudes, a través d’un projecte de la Comissió Europea (Projecte BECA).