Blocs d’habitatges i projecte d’urbanització a Manresa

Manresa, Barcelona, España

Detalls del projecte

Ubicació: Manresa, Barcelona, Espanya
Any: 2011
Superfície: ND
Estat: Construït
Tipologia: Edifici habitatges
Categoría: Col·laboració amb I+D, Sostenibilitat Aplicada, Consultoría i model de negoci sostenible

Projecte I+D+i: PROYECTO EUROPEO BECA
Desenvolupament en col·laboració amb Fòrum Manresa i BEEGROUP-CIMNE.
ICT Policy Support Programme.

Qualificació energètica

Objectius de desenvolupament sostenible

Projecte d´Informació i Comunicació als usuaris pel bon comportament energètic dels habitatges

NOVES VIES DE RECERCA I APLICACIÓ LLIGADES AL COMPORTAMENT AMBIENTAL I ENERGÈTIC DELS EDIFICIS

Les noves tecnologies de la informació i comunicació són una eina, al servei del coneixement, per analitzar amb profunditat el consum d’un edifici, tant energètic com de recursos, amb l’objectiu d’optimitzar les necessitats d’ús i alhora estudiar els resultats que ajudin a avançar en el camí cap a la sostenibilitat.

La decisió de dirigir l’arquitectura cap aquests nous paradigmes respon a la percepció de les demandes i les potencialitats que apareixen en el marc de la consciència sobre els nostres recursos. Aprofundir en el comportament dels nostres edificis, permet seguir millorant el projecte perquè l’arquitectura s’adapti a l’entorn a on s’ha construït i s’ajusti al llarg de tota la seva vida útil.

Actualment es comencen a utilitzar eines de simulació i monitoratge que informen sobre el resultat de les nostres accions com arquitectes.

DESCRIPCIÓ DE CRITERIS MEDIAMBIENTALS EN PROJECTE

Els edificis sorgeixen des de l’impuls d’incorporar paràmetres de sostenibilitat ambiental en els aspectes pròpiament arquitectònics:

 • Ventilacions creuades
 • Proteccions solars
 • Espais intermedis
 • Sistemes industrialitzats
 • Cobertes enjardinades
 • Panells solars
 • Sistemes centralitzats de climatització
 • Gestió d’aigua
 • Gestió de residus

DESCRIPCIÓ DE NOVES VIES DE CONEIXEMENT I IMPLEMENTACIÓ DELS CRITERIS MEDIAMBIENTALS

L’impuls conjunt dels promotors i arquitectes per tal de fer un seguiment més enllà de la finalització de l’obra, va fer possible impulsar el projecte de recerca Europeu BECA.

El projecte BECA es va fonamentar en el monitoratge de consum dels edificis durant un període de 3 anys:

 • Es va monitorar l’electricitat, el gas, la calefacció i l’aigua d’un nombre important d’habitatges per tal d’avaluar la conscienciació de l’usuari en els seus consums i analitzar la influència que el seu coneixement comporta en l’eficiència de l’energia i els recursos.
 • Un sistema centralitzat rep informació continuada del consum per habitatge, a través de pantalles LCD, amb una informació bàsica dels consums
 • Un accés a un “entrenament” energètic, per part de l’empresa administradora dels edificis, que pretén fomentar i potenciar bones conductes i consums energètics i d’aigua responsables.