Fotografía: Jordi V. Pou

Centre Experimental Audiovisual Magical

El nou centre experimental per a la producció audiovisual se situa en la zona ocupada per l’antiga caserna d’infanteria de la ciutat de Lleida. En aquesta zona de l’actual Gardeny està prevista la configuració del Parc d’Humanitats.

Aquesta infraestructura s’inicia amb la creació del Magical, un complex amb instal·lacions i serveis per a la creació de continguts audiovisuals destinats a diversos àmbits i estratègies de mercat.

El projecte dóna nou ús als edificis existents que conformen l’antic pati d’armes. Per a completar les funcions del centre, es construeix un tercer volum de nova planta a tall de gran contenidor per a albergar un “Plató” de filmacions situat en l’angle sud de la plaça. Una envolupant de tela tensada cobreix aquest contenidor i s’estén com la boira que abraça i connecta els tres edificis, definint una concavitat cap a la plaça on es produirà l’accés al complex.

Sota aquesta tela s’origina un espai diàfan per a la recepció, esperes, cafeteria, etc. orientat cap al paisatge de la plana. L’accés públic al plató es produeix des de l’altell del volum de control de realització adossat al plató.

La tecnologia tèxtil utilitzada en l’edificació, en contraposició amb la massivitat de les edificacions històriques, permeten endevinar les grans possibilitats d’aquest nou material constructiu.