Edifici per Telefónica a Toledo – 2013

Anàlisi propositiva dels aspectes bioclimàtics i mediambientals

Objectiu: aconseguir el màxim confort amb el mínim consum energètic

L’edifici està dissenyat per a obtenir un benefici òptim de les condicions energètiques de l’entorn, en particular de la radiació solar a l’hivern i la ventilació necessària per al refredament gratuït durant tot l’any:

– Hivernacle a la zona sud: està dissenyat per realitzar aportacions tèrmiques a l’hivern. El sistema de sud envidriat transporta la calor cap als patis de nord, mitjançant ventilació forçada mitjançant dos tubs situats a la part superior de l’atri.

Patis a la zona nord. A l’estiu els patis es poden obrir de forma natural per ventilar l’edifici. L’efecte refrescant d’aquesta ventilació es veurà incrementat per l’evaporació de l’aigua i l’evapotranspiració de la seva vegetació.

Atri central. El sostre sobre l’atri és un potent motor per ventilar tot l’edifici.

Control. El control de la gestió energètica de l’edifici ha d’integrar l’ús propi de l’edifici amb el funcionament de les instal·lacions, prioritzant sempre l’ús d’instal·lacions amb menor consum energètic. Això vol dir que les instal·lacions convencionals no s’utilitzaran mentre es pugui utilitzar una instal·lació amb energia renovable, i aquesta no mentre pugui funcionar una operació bioclimàtica.