Habitatges a Gavà

La obra de Gavà és un bloc d’habitatges socials, desenvolupat per la Fundació Arám, en un moment de profunda transformació immobiliària. Des del començament del projecte, l’any 2009, fins a la finalització de l’obra al 2013, les ajudes – tant públiques com bancaries-van patir uns canvis tan profunds que van desestabilitzar, principalment als ciutadans necessitats de l’habitatge assequible, així com també, aquelles fundacions o empreses que promovien aquest tipus d’activitats.

Es tracta d’un edifici plurifamiliar de 30 habitatges, 6 per planta de 2 i 3 dormitoris. El projecte es va desenvolupar en el Pla Parcial del sector “Riera de San Llorenç” de Gavà, amb el seu ús, ja  previs en la seva ordenació, d’habitatge protegit en a regim general . El plantejament planteja una volumetria especifica, alineat al carrer; paral·lel a aquest, el solar té una forta pendent que permet optimitzar la planta de l’aparcament i dotar-lo de ventilació i llum natural. El projecte es construeix amb sistemes industrialitzats en la seva estructura, tancament i alguns elements de les seves instal·lacions. L’estructura és de formigó, a base de murs portants, pilars i lloses alveolars.

Una envolupant lleugera ventilada de xapa grecada cobreix tot l’edifici, permetent donar una continuïtat, una única textura i una ingravidesa del conjunt, la façana es personalitza pels balcons amplis de cada habitatge.

Es proposen sistemes d’instal·lacions  centralitzats, per garantir la màxima eficiència; unes plaques solars alimenten l’aigua calent sanitària i donen recolzament a la calefacció. Es projecta un control i un seguiment individualitzat per habitatge, s’introdueix, pel seu bon funcionament un gestor energètic.

Si esteu interessats en descobrir altres aspectes de l’edifici, podeu consultar els enllaços del nostre blog (disculpeu que els articles estiguin en castellà):

In Process: Edificio de viviendas en Gavà (I): Proyecto
 – In Process: Edificio de viviendas en Gavà (II): Proceso constructivo
 – Edificio de viviendas en Gavà (III): Innovación