Institut de Recerca e Investigació Sant Pau

Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Any: 2018
Superfície: 9.705 m²
Pressupost: 13.828.600€
Estat: Construït
Tipologia: Terciari
Fotografia: Aldo Amoretti

Més informació

Equip de Disseny: Picharchitects, 2BMFG
Direcció d’obra: Picharchitects, 2BMFG
Càlcul Estructural: 2BMFG
Sostenibilitat: Picharchitects/Pich-Aguilera
Instalacions: JG Ingenieros
Project Manager: Àlex Figuera, Dídac Xifreu
Construcció: Ferrovial Agroman

Dossier de Prensa
Dossier Premis Ascer
Premis Catalunya Construcció 2020

Certificación Leed Gold

Situació

Informació general

Es proposen uns volums de geometria clara i neta que fan de mediadors entre el traçat viari de la ciutat i el recinte hospitalari i posen en relleu el caràcter institucional dels edificis.

Es preveu una pell ceràmica, tecnològica i amb una perforació contínua de la mateixa gamma cromàtica que els pavellons històrics de l’hospital modernista.
S’han estudiat acuradament els fluxos de relació entre usos, es projecta per a escurçar els recorreguts més freqüents, segregar aquells incompatibles i aportar espais d’interrelació amplis, ben il·luminats, que permetin les trobades entre els diferents equips de treball.

Aquestes mesures ens han permès construir menys superfície de la prevista fins i tot mantenint el programa funcional comanda.

Sostenibilitat i economia circular

La proposta ha estat concebuda per a aconseguir la màxima eficiència energètica sense penalitzar costos, confort ni manteniment. S’han prioritzat les següents estratègies:
Reducció d’energies i materials durant el procés constructiu, amb la priorització dels elements modulars i industrialitzats.
– Reducció de la demanda energètica mitjançant estratègies passives de disseny arquitectònic eficient.
– Reducció de consums gràcies a sistemes actius d’alta eficiència i sistemes de gestió avançats tant de clima, il·luminació i aigua, així com la producció integrada d’energia fotovoltaica.

Les estratègies d’eco eficiència permeten un estalvi del 62% de consum d’energia (kWh) respecte un edifici de referència de la mateixa tipologia que compleixi la normativa.

Aprofundeix la lectura aquí