Fotografia: Simón García

Guarderia “Perú”, Barcelona

El solar a on es situa la llar d’infants es troba en el interior d’uns jardins públics del districte de Sant Adrià, donant façana cap el carrer Perú.

La dificultat major que vàrem trobar en el projecte va ser trobar una situació concreta dins del parc, degut a la gran activitat d’aquest, així com els hàbits adquirits pels propis veïns, els quals van dificultar la ubicació de la llar d’infants. La cessió era clara i la superfície i necessitats estaven ben definides des del inici, la complexitat va estar en fer partícips als veïns de la decisió.

L’edifici es va conformar en forma de U, amb una façana principal front al carrer Perú per a on es produeix l’accés.

La volumetria s’assenta com un objecte, un joc més, dins del parc.

Tres façanes combinades de color, es tanquen cap en fora i abracen l’interior, la llar d’infants s’obre cap el jardí formant part del mateix, així doncs, tant uns com els altres comparteixen l’espai lliure de la nova edificació; la guarderia és part del parc.

La volumetria paral·lela al carrer acull la part del programa corresponent a administració i serveis, les aules es distribueixen i abracen el jardí, essent partícips de l’espai exterior.

La guarderia te un total de 140 alumnes amb un 1 grup de 0-1anys i 4 grups 1-.2 anys i 2-3 anys.

S’adopten solucions constructives que optimitzin l’execució i els costos, utilitzant els nous materials allà on poden suposar una millora en aquest sentit. La construcció intenta utilitzar al màxim un muntatge en sec.

L’estructura és metàl·lica, amb pilars i jàsseres d’acer laminat. Els sostres es resoldran amb forjats col·laborants recolzats en la retícula de bigues d’acer. Amb aquest sistema s’assoleix la màxima facilitat i rapidesa de muntatge, així com permet alliberar la planta i fer-la fàcilment adaptable a canvis d’ús.

La façana te una solució ventilada amb un panell omega zeta de formigó alleugerit que combina el color, la opacitat i en alguns trams la possibilitat de gelosia; perforant el panell i permetent la entrada de llum difusa cap el interior.

El parc està rodejat d’edificacions molt altes, així doncs la coberta s’entén com una façana més des dels habitatges de l’entorn i així es tracta, un dibuix amb franges de colors composen la coberta.