Complex residencial Neinor de 69 habitatges

Sabadell, Barcelona, Espanya

Detalls del projecte

Ubicació: Sabadell, Barcelona, Espanya
Any: 2020
Superfície:
8.321,53 m2 sobre rasant
3025,88 m2 baix rasant

Estat: Construït
Tipologia: Edifici habitatges
Categoría: Sostenibilitat Aplicada, Certificacions ambientals

Certificacions


Certificat BREEAM: qualificació Bona.


Qualificació energètica A en emissions.
Qualificació energètica B en consum d’energia.

Objectius de desenvolupament sostenible

Anàlisi propositiva dels aspectes bioclimàtics i mediambientals

Objectiu: aconseguir el màxim confort amb el mínim consum energètic

Edifici de 69 habitatges a Sabadell on les estratègies de disseny són claus per aconseguir un edifici eficient i de baix consum.

Aquest projecte compta amb una certificació energètica de qualificació A en emissions (5 kg CO2/m2 any) i B en consum d’energia (32 kWh/m2 any).

També es va aconseguir un certificat BREEAM: qualificació Bona, on es van obtenir tenir les puntuacions següents:

 • Gestió 100%
 • Energia, Transport i contaminació 70%
 • Residus 60%

Dades a ressaltar:

 • Tots els habitatges asseguren una ventilació creuada.
 • Sistema de façana ventilada construïda en sec que minimitza demandes de refrigeració i calefacció a més de reducció de residus i temps en construcció.
 • El sistema de façana ventilada permet reduir les demandes de refrigeració i calefacció.
 • Les finestres són de baixa emissivitat, amb proteccions solars, que permeten una bona gestió de la radiació tèrmica i lumínica.
 • Sistema de coberta ventilada metàl·lica. Permet una lleugeresa i muntatge en sec als habitatges de coberta, així com evitar el sobreescalfament dels pisos sota la coberta.
 • Es proposen sistemes d’aerotèrmia d’alta eficiència que proporcionen calor, fred i ventilació.
 • Il·luminació de tecnologia LED.
 • S’hi instal·len aquells elements sanitaris i d’aixetes que permetin un menor consum d’aigua.
 • El centre de l’illa està dotat de jardins exteriors privats i comunitaris, amb la consegüent optimització del confort exterior, que beneficia l’interior i evitar l’illa de calor.
 • Les cobertes dels edificis són amb pendent 0 i un paviment integral, col·locat en sec, que permet el bon recorregut de l’aigua, així com integrar l’aïllament al mateix paviment, resultat d’una innovació desenvolupada amb l’empresa Breinco (Losa Infinity).