Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari Gardeny

Lleida, España

Detalls del projecte

Ubicació: Lleida, Espanya
Any: 2016
Superfície: ND
Estat: Construït
Tipologia: Terciari
Categoría: Col·laboració amb I+D, Sostenibilitat Aplicada

Més info

Eina de validació de reducció de la demanda energètica: LIDER / CTE, Ecotect.
Sistema de monitoratge de el Centre Tecnològic BEEGROUP CIMNE UNIVERSITAT LLEIDA.
Càlcul de simulació ENERGY PLUS, amb suport DESIGN BUILDER.

Objectius de desenvolupament sostenible

Anàlisi propositiva dels aspectes bioclimàtics i mediambientals
Objectiu: reducció de la demanda energètica de l’edifici i integració de vegetació

La rehabilitació-revitalització d’una antiga seu, situada a la zona de Gardeny de la ciutat de Lleida, va consistir en la intervenció en tres edificis existents i reestructuració d’espais d’investigació per a la universitat i el negoci agroalimentari.

En les decisions de projecte es va considerar prioritari la millora de la demanda energètica dels edificis. Per a això, durant la fase de projecte, es van utilitzar models de processament de dades i emmagatzematge de la informació climàtica de l’edifici existent.

En la fase d’avantprojecte, mitjançant models energètics, es va avaluar el comportament dels edificis existents, associant-los a les seves característiques constructives i arquitectòniques. Els resultats van ser la base de decisió de les solucions de projecte.

Aspectes principals per a un bon comportament bioclimàtic:

  • Espai hivernacle-umbracle, amb el seu comportament d’emmagatzematge de calor a l’hivern i de ventilació a l’estiu. La vegetació és essencial per al seu bon comportament a l’estiu.
  • Tancaments envoltant exteriors, ja que els edificis existents no tenien aïllament tèrmic. Es col·loca un aïllament per l’exterior, respectant les textures, colors i detalls dels edificis originals.
  • Protecció solar – obertures exteriors. Unes lames horitzontals protegeixen de l’excés de radiació solar i radiació tèrmica.
  • Tancament envoltant interior als patis hivernacle-umbracle. El pati interior és un espai intermedi entre l’exterior i els espais habitats interiors. Els murs que s’orienten cap al pati no s’aïllen, la seva pròpia inèrcia tèrmica dota l’interior, per radiació, de la temperatura temperada dels patis hivernacle-umbracle.
  • Coberta aljub. L’espai de la coberta és un espai de convivència i reunions. Es construeix per a emmagatzemar aigua de pluja que permeti fer créixer la vegetació. La coberta aljub és un bon aïllament per als interiors sota coberta, així com per dotar d’una frescor al conjunt.

Els espais atri, l’efecte d’humitat i vegetació, permeten estalvis al voltant del 23% en calefacció i 50% en refrigeració.

Els hivernacles i la circumstàncies d’humitat de la ciutat de Lleida han permès produir i emmagatzemar aigua que és reutilitzada pel reg de la vegetació.

La col·laboració amb la Universitat de Lleida i el centre BEEGROUP-CIMNE-UPC va permetre monitoritzar l’edifici en la fase inicial d’ús.